Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie aktualnej ceny i dostępności towaru.
Jeśli masz problem ze złożeniem zamówienia w naszym sklepie skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu 500-304-413 lub 509-557-286

Polityka Prywatności

REGULAMIN

Regulamin ten określa zasady korzystania z usług portalu WszystkoBlisko.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wszystkoblisko.pl 
Prosimy o zapoznanie z jego treścią przed korzystaniem z serwisu.

DEFINICJE

Portal - witryna internetowa udostępniona pod adresem www.wszystkoblisko.pl
Kupujący - osoba, która korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego regulaminu.
Sprzedawca – właściciel portalu WszystkoBlisko.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.wszystkoblisko.pl którym jest:
Arpass Anita Grotkowska
ul. Kozienicka 24/34
26-670 Pionki
NIP: 789-150-29-35
REGON: 141594013

Oddział firmy:
ul. Kozienicka 3
26-670 Pionki

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

W ramach Portalu świadczone są usługi sprzedaży za pośrednictwem internetowej platformy handlowej www.wszystkoblisko.pl 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Do korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu konieczny jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) oraz dokumentów JavaScript.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności za zakupione towary.
Płatności za zakupy można dokonać w czasie rzeczywistym on-line. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Gwarantujemy, że transakcja zostanie dokonana z możliwie najwyższym poziomem zabezpieczeń.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@arpass.pl w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Usługobiorcę Usługi.
2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w ciągu 14 dni na adres e-mailowy Usługobiorcy.
3. W przypadku braku odpowiedzi w opisanym powyżej terminie, reklamację uznaje się za przyjętą.

 

OŚWIADCZENIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokonując zakupu za pośrednictwem portalu www.wszystkoblisko.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
Sprzedawca informuje na podstawie przepisu art.6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem.
Serwis WszystkoBlisko.pl szanuje Państwa prywatność i chroni dane osobowe.
W związku z tym ustalone zostały następujące zasady:
- serwis www.wszystkoblisko.pl zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać czy sprzedawać osobom (podmiotom) trzecim Państwa danych osobowych. Podane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane dla wyłącznych potrzeb portalu (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
W sytuacji pojawienia się wątpliwości, czy serwis www.wszystkoblisko.pl stosuje się do powyższych zasad, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym. Dołożymy wszelkich starań, aby ustalić i rozwiązać zaistniały problem.
W przypadku pytań użytkowników, dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności prosimy o kontakt e-mail: info@arpass.pl
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego).


© 2005-2013 WszystkoBlisko.pl